Privacy Policy

Privacy Policy

Het bedrijf besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van gebruikers van zijn website diensten en heeft partnerschappen met andere internationale organisaties en niet-gouvernementele organisaties.Via dit privacybeemders (report of gebruikers van zijn bedijn heeft privacybeleid website) :https://www.torrevella.com2. verzoekt de secretaris-generaal om tijdens zijn zestigste derde zitting een verslag in te diene over het gebruik van persoonsgegevens die op de website zijn verzameld, zodat hij vrijelijk en vrijwillig kan beslissen of hij bereagdeie informa de tevrastre of hij bereidtie informa de tevrastre.

Ondernemingen behouden zich het recht voor dit beleid aan te pase aan nieuwe wetgeving, jurisprudentie, industriële praktijk of belangen van entiteiten.

verantwoordelijk zijn voor

Het personeel dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Torrevella Exploitation Agricola SL

Plaats van vestiging: Polo ALT nr. 31 Alcoy (Alicante) ZIP: 03800

Tel: +965797

Internet: www.torvella.com

E-mail: Media@torvella.com

Doel van de behandeling

De persoonlijke gegevens van geregistreerde studenten worden verwerkt volgens de bedrijfsnaam.Het doel van het verzamelen van deze gegevens is:

  1. Beheer van leveranciers in klanten Torrevella Exploitation Agricola SL

  2. Het inkoopmanagement op onze website.

  3. Deelname van gebruikers aan zakelijke promotie, kortingsobligaties, enzy ...

  4. 5. Commerciële communicatie.

Period van bewaring

De verstrekte persoonsgegevens moeten gedurende een passengersde periode worden bewaard om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, of op verzoek van de betrokkene worden verwijderd, en de betrokkene heeft daartoe het recht.

legitimate

Zoals vermeld in artikel 6.1 heeft de onderneming het recht om persoonsgegevens met instemming van de partijen te verwerken voor een of meer specifieke doeleinden.a) Algemene voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Deze website heeft hyperlinks (links) om bezoekers in staat te stellen andere pagina's te bladeren.De onderneming is niet verantwoordelijk voor het beleid inzake gegevensbescherming dat in deze documenten kan zijn vastgesteld.

 

geadresseerde

Ondernemingen verstrekken over het algemeen geen gegevens aan derden, behalve wanneer het noodzakelijk is bepaalde activiteiten te organiseren of diensten te verlenen. gespecificeerde doeleinden.

C. Gebruikersrechten

In ieder geval kunnen de bij de persoonsgegevens betrokken personeelsleden de volgende door de organisatie vastgestelde rechten uitoefenen:

  1. het recht op toegang tot relevant persoonsgegevens,

  2. Recht op correctie of verwijdering (recht om te worden vergeten)

  3. Het recht om hun behandeling te beperken,

  4. Het recht om behandeling tegen win you,

  5. 3. Het recht op gegevensmobiliteit

Aanvragers kunnen deze rechten uitoefenen door bij de autoriteit een kopie van hun Dni aan te vragen en in de aanvraag te vermelden dat aan hun aanvraag is voldaan.

Safety precautions

De voor de behandeling verantwoordelijke persoon (pseudoniem) neemt passengersde technische en organisatorische maatregelen om een ​​veiligheidsniveau te waarborgen dat overeenstemt met het risico van hantering.

 

Wijzigingen in de regels

Ondernemingen behouden zich het recht voor dit beleid te wijzigen om dit aan te pasa aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie, alsmede aan beleidsmaatregelen die kunnen voortvloeien uit het bestaande model of het vennootschapsrecht.

Deze wijzigingen zullen zo nodig op onze website worden gepubliceerd, maar als wordt aangenomen dat de bepalingen van dit beleid niet de nodige toestemming geven, zal dit de noodzakelijke toestemming van de betrokken partijen niet beletten.

Als u vragen, vragen of opmerkingen hebt over de regels, kunt u vragen stellen door een brief te sturen naar (mail company).

Close (esc)

Sign up and receive exclusive offers

Don't your dishes deserve a unique and quality complement?

Sign up to receive our newsletter and get discounts and special offers on our products.

Age verification

By clicking here you are old enough to consume alcohol.

Search

Cart

Your shopping cart is empty
Start shopping